Teambuilding

Co znamená slovo „teambuilding“?

Obsah slova teambuilding se v posledních deseti letech velmi zásadním způsobem posunul a přeměnil. Dříve, jak už slovní spojení napovídá, byl význam tohoto slova ve smyslu vytváření týmu. Tedy práce s týmem, přičemž cílem bylo vybudování spolupráce ve skupině lidí, která pracovala na nějakém společném projektu či zadání.

Ještě někdy před deseti pojem teambuilding vymezoval poměrně striktně proces, kdy se celý dostal za úkol zvládnout určitou, zpravidla poměrně náročnou modelovou situaci. Tým společně zadaný úkol nějakým způsobem vyřešil, přičemž vlastním výstupem byla zpětná vazba. Tedy jakési zhodnocení úrovně spolupráce celého týmu. Pro každého člena potom představovala zpětná vazba i možnost vlastní sebereflexe, protože si na základě průběhu modelové situace a zpětné vazby uvědomil svou roli v týmu, svoje silné stránky a také rezervy a možnosti dalšího růstu.

Teambuilding v té době také nabízely výhradně teambuildingové agentury a jako modelovou situaci nabízely často nejrůznější strategické hry v přírodě s následnou zpětnou vaznou (někdy označované jako outdoor training). Program se ale mohl odehrávat i v místnosti (indoor). Každopádně vždy platilo, že teambuilding představuje práci na rozvoji týmu, rozvoj spolupráce a komunikace s využitím zpětné vazby.

Jiný typ programu potom v teambuildingových agenturách představovaly programy, které měly posílit sounáležitost s týmem – týmový duch a jejich cílem bylo zprostředkovat silný společný zážitek lidem, kteří se znají z pracovního prostředí – firmy či z kanceláře. Takový zážitek, na který budou ještě po letech rádi vzpomínat. Tento typ programu byl ve své době označován jako teamspirit.

Třetí typ akcí představovaly velké akce často realizované i pro rodinné příslušníky, kdy se lidé měli společně bavit, přičemž cílem těchto megaakcí bylo posílení loajality zaměstnanců ke své firmě.

Před osmi až deseti lety se prožívaly teambuildingové agentury „zlaté časy“, firmy objevovaly t.zv. zážitkové programy, nebylo nutné omezovat rozpočty. Lidé se chtěli bavit, a teambuilding  představoval jen jeden typ programů zaměřených na podporu rozvoje celého týmu.

Teprve se začátkem dlouhodobé krize roku 2008 došlo k přeměně „teambuildingových“ programů. Vzdělávací agentury, které objevily potenciál zážitkového vzdělávání, přestaly teambuildingové programy nakupovat od teambuildingových agentur od kterých se sami naučily tento typ programů připravovat a nabízet. Firmy začaly výrazným způsobem snižovat svoje rozpočty a pro oblasti vzdělávání, tento fakt představoval tlak na zefektivnění. Co není bezprostředně nutné pro zvyšování zisku, se zdá být nadbytečné. Tento trend nadále pokračuje.

Je tedy pochopitelné, že obsah slova teambuilding je dnes již výrazně jinde a jinde jsou i někdejší teambuildingové agentury. Bylo mnoho agentur, které si včas uvědomily změny v poptávce a pokusily se více či méně posunout svou nabídku. Například začaly místo teambuildingu nabízet firemní vzdělávání a nejčastěji koučování.

Slovo teambuilding se tak do značné míry vyprázdnilo a dneska vlastně znamená spíše silný společný zážitek a je mnoho firem, které nevyžadují žádnou zpětnou vazbu, ani rozvoj zaměstnanců. Často už slovo teambuilding představuje cosi jako firemní zábavu, žel někdy i firemní „pařbu“. K tomuto posunu mimoděk přispívají i nejrůznější agentury, když slovo teambuilding v nabídkách posouvají právě tímto směrem. Proto je stále častěji u renomovanějších agentur v nabídce spíše k nalezení rozvoj týmu nebo týmové koučování.

4,683 shlédnutí
Kategorie: Články.
1 hlas2 hlasy3 hlasy4 hlasy5 hlasů (Zatím žádné hodnocení)
Loading ... Loading ...
Facebook Twitter Linkuj si !
Napište komentář ... děkujeme.
 • Žít zdravě znamená žít déle

  Stále více žen i mužů mluví o zdravém životním stylu. Měli bychom pravidelně cvičit, jíst kvalitní potraviny, nepřejídat se a relaxovat. Řídíte se těmito pravidly i vy ? Pokud ne je ten nejvyšší čas začít.

 • Vegetariáni a vrcholový sport – jde to dohromady?
  12. 12. 2017 Může i vegetarián, či dokonce vegan dosáhnout na vrcholné výkony? Nebo to bez pořádné flákoty na talíři, nejlépe denně, není možné? A kolik masa či luštěnin je „tak akorát“? Když se na stolech...

  Vliv vitaminu D na sportovní výkonnost
  29.11. 2017 O významu vitaminu D pro lidské zdraví není pochyb, jeho nově objevené vlastnosti a jeho vliv na rozvoj některých civilizačních nemocí byly diskutovány v jednom z našich nedávných článcích. Nicméně...

  více
 • Chcete být informováni o novinkách a hrát o zajímavé ceny?
 • Odhlásit se můžete kdykoli...
 • Stylový pánský magazín Vám přináší souhrn toho nejzajímavějšího od aut, přes obleky až po novinky v erotických pomůckách. Navštivte portál Bman.cz a uvidíte sami.

 • Jak často sportujete?
  | Výsledky
  Loading ... Loading ...